Butil asetat

  • Butil Asetat Fabrika Fiyatı Yüksek Kaliteli Varil Paketi

    Butil Asetat Fabrika Fiyatı Yüksek Kaliteli Varil Paketi

    N-bütil asetat, asılı safsızlık içermeyen şeffaf bir sıvıdır.Suda az çözünür, alkol, eter ve diğer organik çözücülerle karışabilir. Düşük homolog bütil asetat ile karşılaştırıldığında, bütil asetat suda az çözünür, ayrıca hidrolizi zordur. Ancak asit veya alkalinin etkisi altında, asetik asit oluşturmak için hidroliz ve bütanol..).